top of page

Gabriella og lokalsamfunnet

De gjør en omfattende innsats for å skape endrede holdninger til utviklingshemmede.

Mer om Gabriellasenterets tilbud til samfunnet rundt seg finner du nedenfor.

Brenda 600x400.jpg

Vi fremmer ikke institusjonalisering.
Vi jobber hardt for å integrere elevene tilbake til lokalsamfunnene sine etter hvert som de tilegner seg adekvate ferdigheter.

Brenda, Gabriellasenterets leder

Workshop for foreldre
med barn på venteliste

Samhandling mellom terapeuter, lærere og foreldre. Samtalegrupper for å avhjelpe stigma og ensomhet, veiledning for å finne styrke og verdighet.

workshop foresatte 600x400.png
Tilpasning hjem skole.png

Tilpasning av
hjem og skole

Gabriellasenteret oppsøker familier med utviklingshemmede barn med sitt ambulerende team.

De gir veiledning og hjelp til samhandling mellom skole og hjem.

Opplæring av lærere

Gabriellasenterets lærere holder kurs for lærere på barneskoler for å øke kunnskap og bevissthet om utviklingshemmede og deres behov.

Opplæring av lærere.JPG
Skolekonsultasjon.png

Skolekonsultasjon

Gabriellasenteret tilbyr skoler en tjeneste der en terapeut gir 1:1 hjelp for å vurdere skolens miljø og gi anbefalinger for hvordan de best kan ivareta elever med lærevansker.

tilpassing 600x400.png

Rapporter

Når det er ønskelig gis det muntlig og skriftlig rapport om det enkelte barn/ungdom med anbefalinger om behandling og eventuelt nødvendig utstyr.

tilpassing 600x400.png
Behandling.png

Behandling

Det gis ulik behandling for hvert barn. Behandlingen fokuserer på å øke barnets evne til å fullføre barndomsaktiviteter, finne glede i livet sitt og

maksimere sitt potensial.

Vurderinger

Barn med ulike lærevansker tilbys en evalueringsplan for å kartlegge behov. Vurderingen kan finne sted på en skole, hjemme hos barnet eller ved at barnet med foreldre inviteres til Gabriellasenteret.

behandling.jpg
Anthony.png

Gabriellasenterets innflytelse på sine omgivelser

«Gabriellasenterets innflytelse på sine omgivelser» var tema for Anthony Ephraim’s mastergrad, godkjent i mai 2024. Anthony underviser ergoterapi på universitetet i Moshi. Universitetene i Tanzania er ikke universelt utformet. Derfor kan ikke rullestolbrukere få utdanning der. Dette er ett av mange temaer Anthony har satt seg fore å endre.

 

Anthony Ephraim er gift med Brenda Shuma. Sammen stiftet de Gabriellasenteret og er ansvarlige for samspillet med myndigheter og lokalsamfunnet rundt seg.

bottom of page