top of page

Gabriella - en endringsmodell 

Der stigma fortsatt er stort skapes det verdige liv.

Senterets ledere har utviklet en endringsmodell av stor samfunnsmessig betydning.
Opplæringen styrker hele elevens familie og bidrar til inkludering og verdighet.
Nøkkelfaktorer er lokalt initiativ, kulturforståelse og tanzaniansk eierskap.


Gabriellasenteret tilbyr et omfattende program for elevene:

Intensive terapeutiske tiltak.JPG

Intensive terapeutiske tiltak

Elevene blir hjulpet av kunnskapsrike og erfarne terapeuter og lærere. De får alle sitt individuelle program for både skolegang og helsetiltak.

Programmer for 
opplæring

Der det er mulig eller ønskelig assisterer Gabriella ved overgang til offentlig skole etter fullført opplæring på senteret. De har i tillegg en barnehage der funksjonsfriske barn fra nærmiljøet inviteres inn sammen med de funksjonshemmede.

Overgangs og integrerte.png
hjemmebesok 600x400.png
Oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk.png

Oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk

Deres ambulerende team reiser rundt i distriktene og tilbyr sin tjeneste til familier og skoler der barn med lærevansker og funksjonshemninger trenger veiledning eller tilrettelegging.

Opplæring av lærere

En gryende erkjennelse i den offentlige skolen av at funksjonshemmede barn bør ha rett til skolegang har ført til et behov for opplæring av lærere i den offentlige skolen. Gabriellasenteret tilbyr lærerkurs både på senteret og ved den enkelte skole.

Opplæring av lærere.png
skog_og_mat.jpeg
Yrkes og håndverksundervisning.jpg

Yrkesopplæring

Ungdom på Gabriellasenteret gis tilrettelagt opplæring i yrkesfag; snekring, søm, baking, hagebruk, dyrehold og annet. Målet er at de skal ta kunnskapen med hjem og bidra til familiens økonomi. Mange har vært bortgjemt før de kom til Gabriella. De reiser tilbake med kunnskap og verdighet - og noen starter sin egen lille bedrift.

Støttegrupper og workshops for foreldre

Det kan være svært ensomt å være foreldre til utviklingshemmede i et samfunn der stigma er stort. Med denne erkjennelsen arrangerer Gabriellasenteret samlinger for foreldre der de kan møtes til samtaler og fellesskap, veiledning og opplæring.​

Støttegrupper og foreldreworkshops.png
skog_og_mat.jpeg
søsken 600x400.jpg

Støttegruppe for søsken

Søsken til Gabriellasenterets elever blir invitert på helgesamling med lek og moro, samtaler og felles samvær.

Lær mer på Gabriella's hjemmeside. 

Hvis du ønsker å lære mer om arbeidet til Gabriellasenteret, kan du besøke deres nettside her. Gabriellasenteret er dedikert til å gi støtte og utdanning til barn og unge med spesielle behov i Tanzania, og nettsiden gir en grundig oversikt over deres prosjekter og innsatsområder.

homepage_gabriella.png

Se dokumentarfilm om Gabriella her med norske undertekster:

bottom of page