top of page

Gabriella og Dreamland

Dreamland er den 40 mål store nabotomta. Den kom i Gabriellasenterets eie i 2016 og har gitt drømmene deres vinger. Her settes nye tanker ut i livet og er med på å understøtte deres visjoner. Planer for de nye idéene er klare og venter på finansiering – noen er allerede iverksatt.

 

Dreamland gir rom for å skape virksomheter der utviklingshemmede skal kunne både lære og arbeide. Kanskje en gang vil de kunne bli ansatt i en beskyttet virksomhet, nettopp på Dreamland. Her kan lærere fra offentlige skoler komme og oppleve elevene i virksomhet. Dette endrer holdninger og skaper verdighet.

Front House.png

Front House

Bygget på hele 990 m2 ferdigstilles i løpet av sommeren 2024. Det skal romme en kafe med salg av elevenes bakverk, et utsalg av elevproduserte varer og demonstrasjonsboder for å vise elevenes ferdigheter. Det blir et mottagelsesrom for besøkende grupper. Huset skal romme et rullestolverksted der det skal tilpasses hjelpemidler til mennesker i distriktet rundt Gabriella. Her skal det med tiden produseres ulike former for terapeutisk utstyr i samarbeid med snekkerverkstedet og systua.

Veksthusene

Ett er ferdig og i full drift. Det andre er under bygging. Både i regntiden og når sola steker gir disse husene økte muligheter for dyrking. Her kan elevene så, stelle og lære. Innhøsting foregår flere ganger i året og gir gode inntekter til driften. Dreamland har borevann fra en dyp brønn. De leter etter donor til en solcellepumpe.

Veksthus.jpg
Dyrking for matauk.jpg

Dyrking for matauk

Dreamland gir mange muligheter for dyrking av mat til skoleelevene. Det var et goldt sletteland. Nå er store deler beplantet og dyrket opp. Det eksperimenteres med ulike vekster, busker og frukttrær.

Møllerstua

Småbrukerne reiser til byen for å male mais. Etter hvert kan de slippe den lange reisen. De kan komme til Dreamland og be Gabriellas' elever utføre arbeidet, komme i prat og bli kjent med dem etter hvert. Slik bidrar Gabriella til å endre holdninger. I møllerstua vil det skapes opplærings- og arbeidsmuligheter for de eldste elevene. Etter hvert også gode inntekter til driften. Bygget ventes ferdig i løpet av 2024.

Møllerstua.png
Dyrehold.png

Dyrehold

Dreamland gir gode muligheter for dyrehold. De har et godt fjøs for melkegeiter, høns og kaniner og drifter det som en foregangsmodell. Elevene lærer, foreldrene kommer på kurs og sammen bringer de nye ideer ut i distriktene.

Støping av  belegningsstein

Flytting av støperiet fra Gabriella til Dreamland gir mulighet for en stor manuell produksjon av belegningsstein med opplæring av ungdommer. Dette gir muligheter for mange til å etablere små virksomheter hjemme. 

De har blant annet utviklet en støpeform der det lages heller til universell utforming av gangveier for  svaksynte. Gabriella er i front og mange viser interesse.

Støping av belegningsstein.png
bottom of page