top of page

Avsluttede prosjekter

Bærekraftig landsbyvekst

Fra 2011-2016 støttet YES Kilimanjaro småbrukere, fattige familier og utviklingshemmede for styrket matforsyning og bærekraftig vekst. Vi samarbeidet i denne perioden med lokale ildsjeler om planting av frukttrær, geitehold, utdanning, entreprenørskap, leksehjelp, kursvirksomhet og bøker til et lite bibliotek.


Ved årsskiftet 2011/12 satte vi oss som mål å nå en viss grad av bærekraft for alle landsbyprosjektene i løpet av en femårsperiode. For flere av prosjektene har vi lykkes. Fra 2016 påtok en lokal Chagga organisasjon seg ansvaret for å bringe de ulike prosjektene videre uten støtte fra YES Kilimanjaro; prosjektene i landsbyene Umbwe Onana og Kifuni, like oppunder nasjonalparkgrensen til Kilimanjaro.


Prosjektene har vært drevet i samarbeid med småbrukere i disse to samfunnene. Ideene var lokale, igangsetting var utelukkende basert på lokalt initiativ, kontrakter og avtaler ble gjort mellom den lokale Chagga organisasjonen og YES Kilimanjaro for å sikre oppstartstøtte og driftsstøtte den første tiden.

I 2016 hadde de et ønske om å drive prosjektene videre på egen hånd og de ber ikke lenger om økonomisk støtte. Målet er med andre ord nådd.

skog_og_mat.jpeg
skog_og_mat.jpeg

Matskogplanting
på 4 barneskoler

På hver skole har lærere og elever fått kunnskap om verdien av å plante og stelle frukt- og nøttetrær. På alle skolene har de lært om poding og frøsetting og kan nå drive sine frukthager videre på egen hånd, veiledet av lokale fagfolk.

Matskogplanting på 300....png

Matskogplanting
på 300 småbruk

Den samme kunnskapen som ble gitt barneskolene er også gitt eierne på 300 småbruk. Landsbyen har nå sin egen lille planteskole med et vannhøstingsanlegg. Den driftes lokalt og gjør dem i stand til å kunne bli selvforsynte med trær og i tillegg kunne videreføre kunnskapen de har fått.

Matskogplanting på 300....png
Geiteprosjekt.jpeg

Geiteprosjekt

Den opprinnelige gaven på 46 geiter, gitt av «gi en geit aksjonen», er i stadig vekst. Et geiteavlslag er dannet og praktiserer regelen om at de to første geitene skal gis tilbake til laget mens den tredje killingen får småbrukeren selv beholde. Det er bygget fire demonstrasjonsfjøs ulike steder i de to bygdesamfunnene. Geiteavlslaget trenger ikke lenger økonomisk støtte. De utrykker glede over kompetansehevingen YES vil kunne bidra med når det måtte være ønskelig ved hjelp av geitebonden Ellen Marie Tangen fra Sollia.  

Skredderopplæring Avgangsklassen.JPG

Skredderopplæring

Med støtte fra YES Kilimanjaro har de gjennomført en treåring fagutdanning for 10 skreddere. Lærer fra yrkesskolen i Tanga flyttet til landsbyen og underviste.

Underveis i skredderopplæringen har det i tillegg til skredderfag ukentlig blitt undervist i engelsk og entreprenørskap. Kortvarige kurs i strikking og symaskinreparasjon har blitt avholdt.

Skredderopplæring Avgangsklassen.JPG
Bibliotek.png

Bibliotek og PC-rom

YES Kilimanjaro har støttet ombygging av en container til et hus med tre rom. Dette inneholder nå et lite bibliotek og et verksted i tillegg til lager for undervisningsmateriell for birøkting. Biblioteket er utstyrt med ulike bøker om  landbruk og hele pensum for undervisning på videregående trinn. Her kan bygdas unge, som ikke har råd til skolegang, komme for å lære uten kostnader. Biblioteket driftes lokalt på frivillig basis. 

Lokal 3K undervisning

Kuandika – Kusoma - Kuhesaba
er kunsten å kunne skrive – lese – telle.


Leksehjelp har blitt tilbudt i opplæringssenteret i helgene. De av barneskolenes elever som strever får omsorgsfull hjelp og en mer lekfull opplæring. Dette ble verdsatt av barneskolenes rektorer, foreldrene og av barna selv. I 2016 tok leksehjelpen en pause fordi veilederen ikke hadde anledning til å stille opp en periode. Leksehjelpen er det ene prosjektet vi ser fortsatt vil trenge økonomisk støtte for fortsatt drift.

Leksehjelp.jpeg
bottom of page