top of page

Gabriella's historie

Gabriellasenteret har som formål å hjelpe barn og unge med funksjonsnedsettelser til å styrke sine ferdigheter, slik at de kan bli produktive, selvstendige og aksepterte medlemmer i samfunnet. Les om reisen fra begynnelse med 3 elever til den anerkjente institusjon Gabriellasenteret er i dag. 

Siden 2012 har Gabriella hvert år, med unntak av pandemiårene, hatt ansvar for praksisplasser for studenter både i spesialpedagogikk og ergoterapi; fra blant annet Fonty's University i Holland, Høgskulen på Vestlandet og Kilimanjaro Christian Medical College.

Gabriellasenterets utvikling – år for år

2009

3 elever - 3 medarbeidere; en terapeut, en lærer og en vaktmann.

 

Gabriellasenteret stiftes

 • Gabriella blir etablert av det tanzanianske ekteparet Brenda Shuma og Anthony Ephraim; i leide lokaler.

2010

3 elever - 3 medarbeidere

 

 • Gabriella strever med å få flere elever. 

 • Stifterne er to av kun 100 ergoterapeuter i Tanzania, etterspurte for sin fagkunnskap.

2011

5 elever - 3 medarbeidere

 

 • Med tilrettelagt undervisning og helsehjelp endrer elevene seg raskt.

 • 23 barn fikk kortvarig hjelp i 2011.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

Anthony Ephraim, den ene av stifterne, underviser ergoterapi på Umeå universitet.

2012

30 elever - 9 medarbeidere

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Klasserom innredes; nye bord med fleksibelt design.

 • Dyrehold med kaniner og geiter samt en grønnsakshage etableres.

 • Gabriellas' yrkesutdanningsprogram tar form.

 • Hjemmebesøk hos elevene.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • De leide lokalene utvides med kontor, kjøkken, spisesal og sovesal.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Ambulerende team reiser ut i distriktene.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Brenda vinner Tigo and Reach for Change Award for sin idé om entreprenørskap for utviklingshemmede ungdommer. Prisen på 75.000 USD deles ut i Stockholm.

 • Brenda underviser ergoterapi på Umeå universitet.

 • Etter et Norgesbesøk sier Brenda at hennes visjon er endret. Hun ønsker også å vektlegge utviklingshemmede ungdoms overgang til voksenlivet.

2013

60 elever - 14 medarbeidere

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Nyansatt lærer arrangerer sportsaktiviteter på naboskole.

 • Spisesalen får nytt møblement for elevene, tidligere satt de på gulvet.

 • Håndverksrommet får oppbevaringsskap og produksjonen øker.

 • Snekkerverksted etableres for opplæring.

 • Dyreholdet utvides med høner som forsyner senteret med egg.

 • Gabriellas entreprenørskapsprogram starter med tilrettelagt yrkesutdanning.

 • Terapiuker starter for foreldre med barn på Gabriella, med en uke hver måned for åtte deltakere.

 • Det jobbes med å lage en veiledningsmanual for pårørende.

 • Foreldresammenkomster holdes kvartalsvis.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Arkitekttegninger for en kapasitet på 80 barn ble utarbeides.

 • Gabriellasenteret utarbeider strategisk plan for 2014-2019.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Gabriella øker bevisstheten om autisme med et byopptog, som får medieoppmerksomhet.

 • Brenda deltok på BBC Swahili-radioen for å øke bevisstheten om autisme under en stor kampanje.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Brenda deltok på ergoterapeut kongress i Zimbabwe.

2014

77 elever - 17 medarbeidere - 5 første avgangselever

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Strategisk plan 2014-2019 omfatter skole, yrkesopplæring, terapiuker, ambulerende virksomhet og hjemmebesøk. 

 • Kurs med veiledning av omsorgspersoner, 228 deltakere.

 • 657 barn mottok vurdering og samhandling.

 

Bygge og etableringsprosjekter:

 • Lekeplassen blir oppgradert.

 • Tomten blir inngjerdet.

 • Butikk for salg av elevprodukter innredes.

 • Samhandlende donorer søkes.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Deltakelse i opptog på ulike internasjonale barnerettighetsdager.

 • Deltagelse i 5 km Kilimanjaro Marathon.

 • Elevprodukter selges på arrangementer for å fremme holdninger.

 • Økende oppmerksomhet om Gabriellas arbeid.

 • Gabriella når ut gjennom radio og aviser, inkludert The Guardian.

 • Myndighetene ber Gabriellas’ medarbeidere holde kurs for 900 lærere, helsearbeidere og ledere.

 • 18 terapiuker avholdt, nådde 270 barn med pårørende.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Geitekurs holdt av norsk geitebonde for foreldre og elever.

2015

74 elever – 22 medarbeidere - 22 avgangselever

 

 • Uteksaminerte elever starter egne entreprenørskapsprosjekter, støttet av Gabriella.

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Gabriellasenteret arrangerer "shine for inclusion show" med elevene.

 • Terapirommet utvides og utstyres med et ekstra rom i en garasje.

 • Nok stoler anskaffes til klasserommene.

 • Grønnsakshagen utvides for matproduksjon.

 • En soltørker for urter bygges for hagen.

 • Matskogplanting gjennomføres med elevene.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • YES Kilimanjaro og GO Campaign signerer avtale i juni 2015 om støtte til nytt senter på selveiet tomt.

 • Arkitekttegningene fra 2013 justeres for å romme flere barn.

 • 20 mål tomt kjøpt i Hai District, Moshi.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Ambulerende team når 700 barn og familier.

 • Gabriella deltar i byens store idrettsdag med funksjonshemmede.

 • Deltakelse i 5 km Kilimanjaro Marathon med elevene.

 • Lokale skolemyndigheter fortsetter å delta på Gabriellas’ kurs. 

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Brenda mottar CHILD 10 AWARD i Stockholm for sitt arbeid med sårbare barn, med slagordet "FINDING ONE'S OWN VALUE".

 • Anthony, en av stifterne, underviste ergoterapi på Umeå universitet.

 • Det produseres to dokumentarfilmer - et filmteam fra Norge/YES og et fra USA/GO.

2016

76 elever – 14 medarbeidere

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Praktiske fag som hagebruk, dyrehold, snekkerfag, skredderfag og glassperlesmykker utvides.

 • Anskaffet egen minibuss for skoletransport.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Byggeprosjektets kalkyler ferdigstilles og økonomisk støtte sikres.

 • 20 mål tomt gjerdet inn med påbegynt hekkebeplantning.

 • Vokterbolig bygges, permakulturplan utarbeides.

 • Mais og trær plantes på Gabriellas’ tomt.

 • 40 mål stor nabotomt, Dreamland, er anskaffet med planer om utvikling av inntektsbringende virksomheter.

 • Prosjekt-koordinator ansettes.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Tekster for gateteater utarbeides, og elevene opptrer for pårørende.

 • Sportsdager arrangeres på senteret i samarbeid med lokale aktører.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Brenda nomineres til «Africa’s most reliable person» etter initiativ fra Sør-Afrika, og øker Gabriellas anerkjennelse.

 • Uventet oppløftende besøk fra undervisningsdepartementet ved det leide senteret.

 • Brenda inviteres til California for å fremme Gabriella som GO Campaigns jubileumsprosjekt.

 • Brenda reiser til New York som CHILD 10 AWARD-representant.

 • Samarbeid startes med Høgskolen i Innlandet og professor Wendy Lathrop Meyer.

 • The Guardian omtaler Gabriellas’ feiring av Downs Syndrom-dagen 21. mars.

2017

78 elever fra alle Tanzanias regioner – 14 medarbeidere, ca 500 på venteliste

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Montessorimetoden gir god samhandling med elevene på senteret.

 • Håndverksproduksjonen økes.

 • Gabriellas medarbeidere lager flere terapihjelpemidler grunnet begrenset tilgjengelighet lokalt.

 • Flere trommer anskaffes, musikk- og danseundervisningen utvides.

 • Entreprenørskapselevene bruker den nye tomten til hagearbeid og støping av belegningsstein, og reiser i egen buss mellom tomten og de leidde lokalene.

 • Antallet terapiuker for familier med barn øker.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Byggetillatelse gitt 5.juni 2017.

 • Skole- og admin bygg, matsal og elevinternat bygges.

 • Vedtak om at alle bygg skal være universelt utformet

 • Vannboring ga resultater på 90 meters dyp.

 • Det tørre slettelandet forvandles til en grønn oase med høye trær.

 • Mot årets slutt høstes det på Gabriellas egen tomt for matlaging.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Opplæring av lokale og nasjonale myndigheter ved Gabriella fortsetter.

 • 8 holdningskampanjer gjennomført.

 • Ambulerende team ut i 13 distrikter

 • Påvirkningskraften øker, og holdninger til utviklingshemmede bedres gradvis.

 • Gabriella t-skjorter med slagord brukes under feiring av funksjonshemmedes nasjonale og internasjonale markeringsdager.

 • Verdensdagen for ergoterapeuter feires med Gabriella i spissen.

 

Internasjonalt samsp ill og oppmerksomhet:

 • Brenda deltar som generalsekretær på afrikansk ergoterapikongress i Ghana.

 • Brenda og Anthony besøker Norge, knytter verdifulle kontakter.

2018

80 elever – 18 medarbeidere

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

3.september 2018 - Gabriella flyttet til selveide lokaler på egen tomt.

 

 • Gabriella praktiserer pedagogiske metoder uten fysisk avstraffelse, vanlig i offentlige skoler. Piktogrammer tas i bruk i samspillet med elevene.

 • Elevene lager kjeks i poser med Gabriellas logo, selges i byens butikker.

 • Større kaninbur etableres for opplæring, med salg av kaninkjøtt for inntekt.

 • Geiteholdet utvides med melkegeiter.

 • De nye lokalene øker mulighetene for flere terapiuker, og når dermed familier fra hele Tanzania.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Byggetrinn 1 er ferdig med skole- og administrasjonsbygg, kjøkken, matsal, elevinternat, vaktstue og lekeplass. Mye inventar mangler fortsatt.

 • Dreamland blir gjerdet inn.

 • Byggetrinn 2 planlegges.

 • Bakeribygg påbegynt.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Brenda foreleser på konferanse om inkluderende utdanning på Marangu Teacher's College i Kilimanjaro, i samarbeid med Høgskolen Innlandet.

 • Gabriella får økt oppmerksomhet for sin endringsmodell.

 • Bendel Secondary School på besøk med 100 elever.

 • YDCP Tanga, studietur til Gabriella med 7 ansatte.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Canada: 18 studenter på 3 måneders besøk.

 • Frivillige fra Finland: 2 personer i 1 måned.

 • Frivillig fra Norge: 1 person i 3 måneder.

 • Ansatte deltar på WFOT-kongress for ergoterapeuter i Sør-Afrika.

 • Tre professorer fra Høgskolen i Innlandet besøker Gabriella.

 • Workshop i fortellermetode ledet av norsk pedagog.

2019

93 elever - 24 medarbeidere - 8 avgangselever

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • 628 nye vurderinger av utviklingshemmede barn i terapiuker gjennomført.

 • Fortsetter utvikling og produksjon av hjelpemidler for funksjonshemmede lokalt. Slikt utstyr er ikke i handelen.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Solcelle dreven vannpumpe for borevannet monters.

 • Byggetrinn 2 påbegynnes med: Terapihus, to foreldreinternater, bakeribygg, snekkerverksted fase 1.

 • Administrasjonen etableres med møbler og noe elektronisk utstyr.

 • Pågående prosess med arkitekt for planer på Dreamland. Kalkyler utarbeides.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Elevenes holdningsskapende rollespill i byen tiltrekker og påvirker folk, skaper holdningsendringer.

 • Gabriella leder flere offentlige arrangementer for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

 • Gabriellas’ første nettside lanseres.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • The Pan African Congress of Autism i Nairobi, Kenya.

 • Høgskolen i Innlandet v/ professor Wendy Lathrop Meyer på besøk.

 • Tre utvekslinger med fagfolk fra Norge: Opptak til dokumentarfilm, to ukers vevkurs, workshop med musikk, geitekurs, samtaler og erfaringsutveksling.

2020

93 elever - 25 medarbeidere, 9 frivillige

 

Grunnet Covid-19-pandemien øker ikke elevtallet. 

Pårørende henter hjem sine barn uke 12.

 

Målsetting da pandemien slo til:

 • Sikre Senterets overlevelse.

 • Beholde medarbeiderne for å trygge elevene ved tilbakekomst. 

 • Gabriellas’ ansatte opprettholder driften med minimumslønn og ved å produsere og selge varer som såpe, antibac, munnbind, bakverk og grønnsaker. Ved gjenåpningen i juli tar medarbeiderne seg av de traumatiserte elevene. 

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

Gjennom støtte fra donorer kunne de:

 • Oppsøke 18 områder i Arusha og Kilimanjaro regionene.

 • Fylle 200 krisepakker med egenproduserte artikler.

 • Dele ut mat og medisiner til kriserammede elever.

 • Tegne og trykke opp plakater med hygiene-veiledning.

 • 81 hjemmebesøk foretatt.

 • Leie firehjulstrekker for å nå fram i distriktene gjennom regntiden.

 • HR og sikkerhetspolicy fornyet

 • Utarbeidelse av ny femårsplan ble påbegynt.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Terapihus med seks rom ferdigstilt.

 • To internatbygg for pårørende ferdigstilt.

 • Bakeri ferdigstilt.

 • Snekkerverksted, fase 2 påbegynt.

 • Hekk plantes langs gjerdet rundt Dreamland.

 • Grønnsakshagen utvidet og 275 papaya trær plantet.

 • Takskydd for steinproduksjon på Dreamland satt opp. En mengde belegningsstein produsert og gangstier laget.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Lokale myndigheter gir Gabriellasenteret moralsk støtte i 2020.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Gabriellasenteret ble gjennom pandemien fulgt opp av sine donorer

 • Digitale samtaler ble tatt i bruk med variabelt Internett.

2021

104 elever - 31 hel- og deltidsmedarbeidere

 

 • Utdeling av pakker gjennom Covid-programmet fortsetter. 

 • Tilbud om gratis vaksine har lav oppslutning. 

 • Medarbeidere informerer om Covid-19 og vaksinasjon på offentlige skoler. 

 • En elev ble rammet av Covid under pandemien og døde. 

 • Senteret stengte fra august til november. 

 • Foreldre ble kontaktet tre ganger. Ingen rapporterte sykdomstilfeller. 

 • Fra november gjenopptok senteret gradvis normal drift.

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Utviklet 10 ulike yrkestreningsprogrammer.

 • Veiledet 238 pårørende gjennom et nyutviklet årsprogram.

 • Gjennomført 5.952 sesjoner for barn i ukeslange terapiprogram.

 • Terapiuker avholdt uten overnatting grunnet pandemien.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Byggetillatelse for Dreamland gitt.

 • Innkjøringsport og gjerde rundt Dreamland montert.

 • Beplantning fortsetter.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Styrking av kontakter i HAI District, deres nærområde, intensiveres.

 • Feiret African Child's Day med 876 deltakere fra frivillige organisasjoner i regionen. Funksjonsfriske i samspill med funksjonshemmede - en milepæl som utfordret myten om at utviklingshemming er smittsomt.

 • Deltar aktivt i feiring av markeringsdager for funksjonshemmede i byen.

 • 234 lærere ved 40 skoler ble veiledet. 

 • Gabriella lanserer ny nettside. 

 • 3-4 henvendelser daglig (ca 1.000 pr år) fra hele landet via nettsiden.

 • Overraskende besøk fra statsministerens kontor, avd for funksjonshemmede.

 • Møte med undervisnings- og landbruksministrene med ønske om anerkjennelse som nasjonalt rehabiliteringssenter.

 • 3 avisartikler om Gabriella publisert.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • To dokumentarfilmer om Gabriella ble publisert, en fra YES og en fra GO Campaign.

2022

132 elever – 26 heltids, 8 deltids medarbeidere, 3 frivillige på heltid

8 avgangselever. Ca halvparten av elevene i internat, halvparten dagelever.

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • 6 ukelange terapiuker avholdt. Stor kapasitet i foreldreinternatene.

 • Søsknene til elevene samlet til en helg med samtaler og lek.

 • Kursvirksomhet med yrkesfag og overnatting for ungdom som ikke har fått ønsket plass på Gabriella.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

Enorm tørke i hele Øst-Afrika. Store følger for Gabriellasenteret.

 • Elevinternat nr 2 ferdigstilt. Kapasiteten opp mot 130 elever.

 • Terapihuset males og taes i bruk etter modell fra Emma Sansehus i Norge.

 • Bakeriet i full drift. Bil anskaffet for utkjøring av varer.

 • Elektrisiteten brakt fram til senteret

 • Omfattende investering i solcelle for å avhjelpe hyppige strømbrudd.

 • Senteret er utstyrt med nødvendig kontorutstyr og intercom-system.

 • Oppgradert inngangspartiet med vaktstue.  To vakter på dag, en på natt, innleid fra vaktselskap.

 • Snekkerverkstedet utstyrt med elektriske maskiner

 • Ny hinderløype på lekeplass.

 • Butikk for håndverksprodukter etableres i et klasserom.

 • Vaskeri bygges.

 • Tester maskin for miljøvennlige byggeklosser i samarbeid med Kenyansk produsent.

 • Dreamland – byggeaktivitet: drivhus 1, møllerstue, geitefjøs og Front House/rullestolverksted bygges. 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Milepæl: 6 000 elever nådd siden 2009.

 • Myndighetene etablerer samleklasser for funksjonshemmede på noen barneskoler nasjonalt, et tegn på økende bevissthet.

 • Distriktsledere med lærere fra slike klasser besøker Gabriellas’ terapihus for opplæring.

 • Gabriellasenteret stiller veiledere tilgjengelig mange av stedene, og deres innflytelse er merkbar.

 • Senterets virksomhet utvides, og de har konsultert advokat for å tilpasse seg.

 • Administrasjonen styrkes for sikker økonomistyring.

 • Gabriella søker råd fra Sikoine landbruksuniversitet om geitehold.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Brenda deltar på Opportunity Collaboration 2022 i FN-bygningen, etterfulgt av en ukes samling i Den dominikanske republikk, støttet av Segal Family Foundation, for å presentere seg for potensielle donorer.

 • Besøk av norsk representant fra organisasjonen Aiducatius.

 • Førstehjelpskurs holdt på Gabriella, ledet av sykepleier fra Norge.

 • Økonomikonsulent fra Norge innleder nytt administrajonsprosjekt.

2023

154 elever - 35 medarbeidere; 8 lærere, 3 terapeuter, 9 omsorgspersonale, 5 yrkesfagansvarlige, 4 i bakeriet, 3 i administrasjonen, 2 kokker, og 1 renholder.

 

Det første driftsåret uten Covid hensyn etter pandemien.

Internasjonale utvekslinger og prosjektbesøk fra donorer i gang. 

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Gabriella tilbyr et omfattende program som inkluderer terapeutiske tiltak, skole- og opplæringsprogrammer, læreropplæring, yrkes- og håndverksopplæring, oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk samt støttegrupper og workshops for både foreldre og søsken. 

 • Senteret tilbyr en rekke tjenester til lokalsamfunnet, inkl. workshops for foreldre, tilpasning av hjem og skole, læreropplæring, rapportering, behandling, skolekonsultasjon og vurderinger.

 • Medarbeiderundersøkelse viser høy deltakelse og engasjement blant ansatte.

 • Father's Day arrangert med mål om økt interesse fra fedrene til elevene.

 • 6 terapiuker for pårørende gjennomført.

 • Ferieleir for søsken med samtaler, utveklsing av erfaringer og fri lek.

 • Gabriella feirer 5-årsjubileum i selveide lokaler på egen tomt. 

 • Terapihuset betydelig endret etter besøk på Emma Sansehus i Norge.

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • 3-årig støtte til administrasjonløft av Gabriella innledet.

 • Regnskapsfører og sekretær ansatt på heltid.

 • Regnskapsprogrammet QuickBooks tas i bruk. 

 • Norsk konsulent veileder. 

 • Snekkerverkstedet ferdigstilt, bygningsmessig og med alt verktøy. Stilling som snekkerlærer utlyst. 

 • Bakeriet utvidet med ny ovn og nattskift. Ukraina krigen skaper økte priser på innkjøp av korn, en utfordring.

 • Førstehjelpsrom med låsbare skap. 

 • Nytt geitefjøs og hønsehus tatt i bruk på Dreamland.

 • Stein støpes til universalt utformede gangveier.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Regjeringen pålegger universiteter å utdanne kvalifiserte terapeuter. 

 • Etter påtrykk fra Gabriella siden 2013 har regjeringen utpekt 2. april som Tanzanias offisielle autismedag. 

 • Neste mål er å oppnå det samme for 21. mars, Downs syndrom dagen. Denne ble markert ved feiring på en offentlig skole, der Gabriella som gjester deltok i lek med funksjonsfriske elever.

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • Intensivering av Øst-Afrikas regionale samarbeid. 

 • Konferanser avholdt i Uganda, Rwanda og i Kenya. 

 • The African Summit fant sted i Nairobi i juli med Brenda på talerstolen og en av ergoterapeutene som deltager. 

 • Bindende kontrakt mellom Gabriella og distriktets universitet inngått om studentpraksis og faglig ergoterapi utveksling.

 • Gabriellas’ nestleder og leder for håndverksundervisningen på 3-ukers utveksling til Norge.

 • Workshop avholdt med ergoterapeuter, fysioterapeuter og pedagoger fra Norge.

 • Etableringen i etterkant av en fagbasert terapigruppe bestående av terapeuter fra Norge og Gabriella’s terapeuter. Kommunikasjon via Zoom.

2024

155 elever - 38 medarbeidere; 2 barnehageklasser, 2 spesialundervisningsklasser, 2 klasser for autister, 3 klasser med ulike yrkesfag.

 

Tilrettelegging for læring og omsorg:

 • Gabriella arbeider for å bli godkjent som egen VETA avd (yrkesfag)

 

Bygge- og etableringsprosjekter:

 • Tidligere geitefjøs på Gabriella innredes til nytt håndverkshus.

 • Dreamland: Drivhus nr. 2 ferdigstilt. Front House med 990 m2 nærmer seg ferdigstilling. Møllerstua forventes ferdigstilt innen desember 2024.

 

Nasjonalt og lokalt samspill:

 • Besøk av helsedepartementets representant og opplæringsavdelingens leder vil komme til å bli avgjørende for anerkjennelse og kandidattildeling.

 • Besøk fra departementet for utdanning, vitenskap og teknologi ved direktøren for spesialundervisning.

 • Utdanningsinspektør fra distriktet besøker Gabriella for å vurdere kvalifisering. 

 

Internasjonalt samspill og oppmerksomhet:

 • WIMA – Women in management Africa. Brenda mottar prisen som en av 25. 

 • Anthony fullfører en mastergrad ved Cape Town Universitet i Sør-Afrika om Gabriellasenterets innflytelse på sine omgivelser.

bottom of page