top of page

Gabriella og entreprenørskapet

Gabriellasenteret har utviklet et entreprenørskapsprogram der hver ungdom får velge sin yrkesvei og blir gitt tilrettelagt opplæring. Underveis blir det laget en mengde produkter. Salg av disse gir verdifulle inntekter til driften av de enkelte verkstedene.
 

Når den enkelte ungdom er ferdig utlært får han/hun hjelp og veiledning til å etablere en liten virksomhet hjemme hos sin familie der de kan produsere og selge sine produkter.

Fra å ha vært en belastning for familien kommer de unge selvstendige hjem

– og skaper verdighet både for seg selv og for sine familier.

Bakeriet.png

Bakeriet

Gabriellasenteret tilbyr opplæring i både håndbaking og serieproduksjon for salg. De har opparbeidet et stort marked der deres egen bakeribil daglig kjører ferske varer ut. Varene er pakket i poser med Gabriellabakeriets logo. Etterspørselen etter deres bakverk er stor.

Hagebruket

Gabriellasenteret har en frodig hage der elevene går i lære. De sår og høster, dyrker fram trær og drifter en liten planteskole. I to drivhus dyrker de grønnsaker – noe til eget bruk, noe for gode salgsinntekter på markedene.

Hagebruket.jpg
Snekkerverkstedet.png

Snekkerverkstedet

Gabriellasenteret har et eget snekkerverksted med en avdeling for opplæring med manuelt verktøy og en avdeling med opplæring i bruk av elektrisk drevne maskiner. 
Produkter lages og selges til inntekter for driften av verkstedet.

Syverkstedet

Gabriellasenteret har en egen avdeling med symaskiner for opplæring. Tanzania har en lang tradisjon for skreddersøm og elevene læres opp avhengig av funksjonsnivå. Fargerike produkter selges på markedene og til besøkende på senteret.

Syverkstedet.png
Bakeriet.png
Håndarbeid.png

Håndarbeid

Gabriellasenteret har skapt et fargerikt verksted for opplæring og produksjon av et mangfold produkter.

I verkstedet lærer ungdommene kunsten å benytte afrikanske glassperler, flettetråd, skinn og tørkede bananblader. Kunstferdige resultater selges.

Dyrehold

Gabriellasenteret har geitefjøs, hønsehus og kaninbur der elever med interesse for dyrehold gis opplæring. Etter endt læretid får elevene hjelp til å sette i gang eget dyrehold på småbrukene de kommer fra.

Husdyrholdet.png
Bakeriet.png
Støping av belegningsstein.jpg

Støperiet

Gabriellasenteret har satt i gang en storstilt håndproduksjon med støping av belegningsstein. Elevene læres opp og etter endt opplæring blir den enkelte hjulpet til å starte en egen liten bedrift med salg av stein i sitt eget nabolag – til hjelp og verdighet for sine familier.

bottom of page