top of page

Årsberetninger og regnskap

Fra årsberetningen for 2023 fremhever vi følgende punkter:

2023 ble året da YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret kunne gjennomføre faglige utvekslinger begge veier – to medarbeidere fra Gabriellasenteret kom til Norge i tre uker for å oppleve samspill på ulike arenaer der utviklingshemmede i alle aldre ferdes. Vi var seks frivillige som reiste ned for å holde workshops i samarbeid med Gabriellasenteret i høst – to ergoterapeuter, to fysioterapeuter og to pedagoger.

Gabriellasenteret driftes fullt ut av ærlige og visjonære lokale ildsjeler – sanne inspirasjonskilder i sitt samfunn – og for oss her nord.

I 2023 hadde Gabriellasenteret 35 fulltids medarbeidere. Fire av dem er lønnet via driftsinntekter fra Gabriellasenterets eget bakeri og belaster ikke lenger senterets økonomi. Bakeriet er et av mange YES Kilimanjaro støttede prosjekter.

På daglig basis har de nå ansvar for 154 elever i opplæring/skole, halvparten bor med omsorg i deres internat; noen kommer langveis fra og noen har for dårlige hjemmeforhold. Det står stadig mange familier registrert på deres ventelister.

Deres entreprenørskapsprogram gir elevene verdighet og hjelp til deres stigmatiserte familier. Deres ambulerende fagteam når ut til mange hundre utviklingshemmede i distriktene i Kilimanjaro regionen hvert år. Totalt har de nådd ut til mer enn 7.000 vanskeligstilte familier med utviklingshemmede barn og unge.

Årsberetning 2023       Regnskap 2023

Årsberetning 2022       Regnskap 2022

Årsberetning 2021       Regnskap 2021

Årsberetning 2020       Regnskap 2020

Årsberetning 2019       Regnskap 2019

Årsberetning 2018       Regnskap 2018

Årsberetning 2017       Regnskap 2017

Årsberetning 2016       Regnskap 2016

Årsberetning 2015       Regnskap 2015

Årsberetning 2014       Regnskap 2014

Årsberetning 2013       Regnskap 2013

Årsberetning 2012       Regnskap 2012

Årsberetning 2011       Regnskap 2011

bottom of page