top of page

Verdighet for alle

Der urett råder ønsker vi å gjøre en forskjell for utviklingshemmede.

 

Om oss

 

Stiftelsen YES Kilimanjaro ble etablert i 2011. Vårt mål er verdige liv for utviklingshemmede barn, unge og deres familier. 

Vår samarbeidspartner, det tanzanianske Gabriella Centre, gir faglig tilrettelagt opplæring og helsehjelp. 

All vår virksomhet er basert på frivillighet. 
Innsamlede midler går i sin helhet til formålet.
Kostnader til administrasjon holdes på et minimum.
Prosjektreiser dekkes i sin helhet av den enkelte deltager.

Vi er godkjent av Innsamlingskontrollen. 

Les hva de skriver om oss her.

bottom of page