Gabriellasenteret

Et verdig liv for utviklingshemmede

Gabriellasenteret - en endringsmodell for utviklingshemmede i Kilimanjaro regionen. Ildsjelene fokuserer på inkludering, rettigheter, diagnostisering, opplæring og entreprenørskap. Målet er at utviklingshemmede skal mestre hverdagen og få et verdig liv.

Gabriellasenteret gir håp

Hope for the needy - Gabriellasenteret gir håp

Photo: LISE MARTINE HALLE

Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis rettigheter allerede ved livets begynnelse, blir diagostisert og får adekvat opplæring slik at de kan bli medvirkende i sine lokalsamfunn.

Les mer »


YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret

Gabriellasenteret fikk en krevende start. Den største utfordringen var å få familier til å ta sine barn fram fra ulike gjemmesteder. De utviklingshemmede var utestengt fra skole og sosialt liv, og deres familier levde i skam. Myndighetene mente tiltaket var bortkastet.

Les mer »


Brenda Shuma

Brenda Shuma i Norge 2012

Brenda Shuma besøkte Norge høsten 2012 som YES Kilimanjaros gjest. Hun hentet viktige impulser til sitt arbeid for funksjonshemmede fra pionerer og fagmiljøer i vårt samfunn. Brenda forteller at erfaringene herfra ga henne pågangsmot og nye tanker om hva som er mulig å få til.

Les mer »


Gabriellasenteret - en endringsmodell
Photo: LISE MARTINE HALLE

En endringsmodell

Gabriellasenteret er et viktig endringsprosjekt for hele Tanzania. Barn og unge utviklingshemmede som hentes ut av gjemmesteder blir diagnostisert, får adekvat opplæring og medisinsk behandling. Foreldrene involveres aktivt.

Les mer »