top of page

Styrket samarbeid i Øst-Afrika med Gabriellasenteret som aktiv deltager

Det har vært et langsiktig mål for Gabriellasenterets ledere å styrke samarbeidet mellom landene i Øst-Afrika rundt inkludering av funksjonshemmede barn og unge. De ønsker å gjøre sin egen modell for inkludering kjent og ikke minst å lære av andre. Nå intensiveres dette samarbeidet.


Det koster innsats å skape nettverk. Der har Gabriellasenteret vært heldige og funnet en god og profesjonell støttespiller for bygging av lokalt og internasjonalt nettverk samt styrking av kapasiteten i sin egen medarbeiderkrets.SFF – Segal Family Foundation tilbyr skreddersydd støtte med praktisk læring, coaching tilpasset den enkelte organisasjon samt økonomisk støtte for å få det til. De åpner muligheter slik at Gabriellasenteret og andre kan knytte samarbeidende forbindelser.


La oss nevne noe:

  • September 2022 Brenda, Gabriellasenterets leder reiser til New York. SFF arrangerer møte i FN bygningen mellom afrikanske organisasjoner der alle fikk anledning til å presentere sitt virke. Dette ble fulgt opp av en ukes konferanse for å knytte kontakter og presentere seg for mulige donorer. Kan bli fruktbart for Gabriellasenteret.

  • Mars 2023 Bernhard, en av terapeutene på Gabriella reiser til samarbeidsmøter i Malawi og Uganda, med mål om å utvikle et godt nettverk for å sikre best mulig tilbud til barn og unge med funksjonshemminger i Øst-Afrika. Har vist seg svært nyttig.

  • Juli 2023 Brenda reiser til Rwanda, SFF samler deltagere fra samlingen i sept 2022 for å gi mulighet til å etablere et fastere nettverk i Øst-Afrika, nå kalt African Visionary Fellowship. I 2024 skal nettverkskonferansen holdes i Tanzania med Gabriellasenteret som medarrangør. Dette gir styrke direkte inn i deres daglige arbeid

  • Juli 2023 To fra Gabriella, leder Brenda og ergoterapeut Bernhard til Nairobi Deltar på SFF årlige konferanse, the African Summit. De dro hjem med mye inspirasjon, nye kontakter og verdifull innsikt de kunne dele med sine medarbeidere på Gabriella. 


Kenya har kommet mye lenger enn Tanzania i myndighetsbasert støtte med tanke på utdanning for funksjonshemmede. Derfor er det flott at disse to nabolandene nå går sammen i et større Øst-Afrikansk nettverk for å påvirke hvert enkelt lands regjeringer via African Visionary Fellowship.


Vi lar oss inspirere av disse mulighetene gitt Gabriellasenteret. Det håper vi dere også gjør 

1 visninger

Comments


bottom of page