top of page

Seks deltagere på prosjektreise til Gabriella. God fagutveksling til gjensidig glede.Sammen med Brenda Shuma og Anthony Ephraim, Gabriellasenterets to pionerer. Torill Rustad, Torill Heilevang, Inger Anita Herheim, Ingrid Helleve, Ellen Graff Jenssen, Kjersti Gundersen.


Gabriellasenterets egne medarbeidere sammen med to fysioterapeuter, to ergoterapeuter og en professor i pedagogikk fikk til et verdifullt samspill. Behandling av elever, strikking, visuell forteller kunst og mange gode samtaler ble gjennomført. Gabriellasenteret utrykker selv glede over gjensidig vekst. På hjemreisen undret vi med dyp respekt for deres pionerinnsats: Hvem lærte egentlig mest?
STOR takk til alle trofaste støttespillere ♥6 visninger

Comments


bottom of page