top of page

Lek og ballspill mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede på Gabriellasenteret

The Day of the African Child har blitt feiret over hele det afrikanske continent siden 1991. Mange vil huske opprøret i Soweto 16. juni 1976. OAU, Organisation of African Unity har opprettet dagen til minne om de som deltok. Hensikten med dagen i dag er å sette afrikanske barns rettigheter på aktiv dagsorden hva utdanning og et bredt spekter av rettigheter angår.Som forberedelser til denne dagen inviterte Gabriellasenteret i år alle NGOs/frivillige organisasjoner fra hele Kilimanjaro regionen

til en dag med lek og ballspill på deres eget senter. Alle arbeider de på et eller annet vis for barns rettigheter, men få har fokus på de

utviklingshemmede. Denne dagen fikk barn med og barn uten

funksjonshemninger leke sammen.


Det lever fortsatt en gammel overtro blant folk i Tanzania om at utviklingshemning er smittsomt. Dette ble det satt fokus på og usikre funksjonsfriske barn ble hjulpet over sin engstelse og fikk oppdage gleden over å kunne samspille med de utviklingshemmede elevene på Gabriellasenteret.


Vi tar av oss hatten for modige funksjonsfriske barn og ledere i Kilimanjaro regionen.


Dette er også en milepel verdt å fortelle om.


Bilder fra leken på Gabriellasenteret den spesielle dagen.

0 visninger

Comments


bottom of page