top of page

Gabriellasenterets Dreamland- nå er vi i gang med de tre første byggene

August ferien er over. Foreldrene eller andre pårørende har øvd på avtalte oppgaver med sine barn gjennom måneden barna har vært hjemme og rapport om hvordan det har gått er overbragt lærere eller terapeuter – alt ettersom hva øvelsene har gått ut på.I 2016 støttet YES Kilimanjaro kjøp av et 40-mål stort jorde ved siden av Gabriellasenteret. De kaller det deres Dreamland. Store deler er beplantet og barna lærer og høster til matauk.


Siden den gang er planer utarbeidet i fellesskap mellom oss, lederne og en lokal arkitekt. Vi har søkt om penger, de har jobbet i fellesskap med medarbeiderne om detaljer rundt planene. Alle jubler vi over å kunne fortelle at nå er tre bygninger under oppføring – et stort bygg de kaller «The Front House», møllerstua vi solgte symbolske julekort til inntekt for, som dere kanskje husker og i tillegg et drivhus for å øke mulighetene til dyrking og opplæring.


Front House skal blant mye annet inneholde et verksted for reparasjon av hjelpemidler, som f eks rullestoler. Der skal ungdom gå i lære og noen etter hvert få tilrettelagt jobb. Der skal distriktets funksjonshemmede komme for å få den hjelpen de ikke så lett har tilgang til ellers.


Endelig

Tre av oss fra YES styret reiser ned sent i oktober – selvsagt på egen bekostning. Den første prosjektreisen etter pandemien. Vi kommer hjem etter samtaler, gjensidige utvekslinger og med inntrykk og bilder vi gleder oss til å dele med dere etter hvert.

0 visninger

Comments


bottom of page