top of page

Gabriellasenteret har vokst raskt. Nå satser vi på treårig løft for trygg drift.

2023 er fortsatt forventningens år. Den raske veksten på Gabriellasenteret har faglig sett til nå naturlig nok hatt stort fokus på undervisning og terapeutisk pioner innsats overfor elevene og deres familier, i tillegg til massivt holdningsskapende og utadrettet påvirkningsarbeid. 


Vel vitende om at virksomheter med rask vekst ofte kan bli sårbare hva drift angår, har YES Kilimanjaro i løpet av 2022 tatt initiativet til et treårig program for å styrke Gabriellasenterets administrasjon og økonomiske drift. Vi har engasjert Einar Wengen, en erfaren bistandskonsulent til å lede dette arbeidet.


I mai 2022 tilbragte Einar Wengen en intens uke på senteret for å bli kjent med alle sider ved deres drift. Ledere og ansatte åpnet så å si alle skuffer, permer, lagerbeholdninger og ga åpen innsikt i alle sider ved virksomheten. Einar Wengens oppdrag var å skaffe full oversikt for så å komme med forslag til etablering av et korrupsjonssikkert og effektivt administrativt program.


Kommunikasjon via Zoom er gjennom året benyttet. Hans anbefalinger har resultert i ansettelse av en dyktig og velutdannet økonomiansvarlig.


Wengen reiste igjen ned i mars 2023 for en ukes oppfølging og opplæring av nyansatte Lina Nsanya. Bildene viser Wengen i opplæring av Lina og i samtale med avdelingslederne.


Regnskapsprogrammet QuickBooks sikrer en trygg driftsmodell, tilsvarende det som benyttes i andre bistandsprosjekter verden over. Det innebærer program for budsjettering, økonomistyring og rapportering. Det vil gi Gabriellasenteret mulighet til å imøtekomme søknadskrav overfor nye og store donorer. Vi har vektlagt at dette vil frigjøre arbeidskapasitet for lederne, terapeutene og lærerne som har barnas utvikling som primæransvar. Krefter til utvikling av senteret vil frigjøres.Vi har lovet treåring økonomisk støtte for å få det nye systemet på plass og i smidig bruk. Denne muligheten åpnet seg ved en fantastisk testamentarisk gave til YES Kilimanjaro. Vi tenker hver enkelt av dere våre givere verdsetter denne framtidige sikringen av Gabriellasenterets drift.


Einar Wengen har mer enn 10 års erfaring fra humanitært arbeid med fokus på økonomi og administrativ ledelse. Wengen har jobbet for blant annet Flyktninghjelpen (NRD), Norsk Folkehjelp (NPA) og er i dag økonomisjef i Det norske menneskerettighetsfond (NHRF).

Vi er takknemlige og heldige som har han på vårt lag.


0 visninger

Comments


bottom of page