top of page

Gabriella 2015-21- eventyrlig utvikling på selveiet tomt


Det tørre slettelandet er blitt frodig grønt mens drømmen om å skape et mangfoldig senter der utviklingshemmede får verdige liv, oppfylles skritt for skritt av de tanzanianske ildsjelene.


Gabriellasenterets 20 mål er i dag omkranset av frodig grønn vegetasjon fordi de ble i stand til å bore etter vann. Bygningene består nå av skolebygg, terapihus, matsal med kjøkken, to elevinternater, hus til overnatting for pårørende som kommer til terapiuker, vokterbolig, vaskeri, bakeri, geitefjøs, snekkerverksted, en romslig lekeplass og frodig kjøkkenhage. Ovenfor sees deler av Gabriellasenterets 40 mål store Dreamland der de har konkrete planer framover. Spaden settes snart i jorda for det første bygget.


Optimismen rår. Nå innredes snekkerverkstedet. Litt etter litt blir alt ferdig til bruk. Samtidig utvikler Gabriellasenteret sitt omfattende entreprenørskap for å skaffe egne driftsinntekter.YES Kilimanjaro og våre uvurderlige støttespillere

Vi snakker eller skriver ikke om hva enkeltpersoner gir. Vi har den holdningen at en 50-lapp fra en kan være et like stort offer som 5.000 kan være for en annen. Alle beløp summerer seg og åpner veien til verdige liv for de utviklingshemmede på Gabriellasenteret.

Dette er viktig for oss å si.


Over hele Norge finnes det nå vi mennesker som støtter oss med sine månedlige beløp. Dere er viktige. Deres beløp kan vi budsjettere med og skape forutsigbarhet med. Jo flere vi blir, jo mer får vi gjort. Spontane gaver kommer på toppen og gir oss uventede og gode muligheter.


Vi er blitt støttet med betydelige fondsmidler fra ulike hold flere ganger nettopp fordi soliditeten i å ha trofaste givere inngir tillit.


En utløsende faktor for den raske utviklingen på Gabriellasenteret


2013

Vi ba Brenda Shuma og Anthony Ephraim, de to pionerene om å tegne sin drøm om et framtidig Gabriellasenter. Vi hadde fått en gave stor nok til å lønne en av deres lokale arkitekter for å tegne et utkast. Vi ba dem følge sine visjoner uten å la seg hindre av realøkonomiske begrensninger. Tegningene ble fantastiske, og vi sa: Dette blir for stort for oss. Har dere noen vi kan samarbeide med? De viste tegningene til den California baserte stiftelsen GO Campaign, som svarte det samme.


2015

YES Kilimanjaro og GO Campaign møtes på Gabriellasenteret der GO foreslår å bidra med to dollar for hver dollar YES bidrar med. Denne avtalen med en/to tredjedelers fordeling av investeringene har ført oss til resultatene dere ser på forrige side. Gabriellasenteret selv bibdrar stødig med sine visjoner, klokskap, ærlighet, en enorm arbeidsinnsats og det hverken YES eller GO noensinne skal konkurrere med dem om –

kunnskap og innsikt i deres egen kultur.Fokus framover

Bygningene på selve Gabriellasenteret er nå på plass og gavene fra de enkelte av dere vil fra nå av bli benyttet til å sikre et kvalitetspreget undervisningsinnhold for alle på Gabriellasenteret.


Slik får gavene deres i tiden framover svært stor verdi. Uten støtte fra hver enkelt av dere ville dette ikke vært mulig. Tusen takk for at dere er med oss.

0 visninger

Comments


bottom of page