top of page

Faglig utveksling til inspirasjon. To medarbeidere fra Gabriella på besøk.

Kaldt var det fortsatt i månedsskiftet mai juni. Snødde gjorde det til vår fortvilelse - til begeistring for våre to gjester som kom fra Gabriellasenteret. Vi lengtet etter vår og sol – de lengtet etter regn og avkjøling. Våre to ulike verdener til tross – samarbeid gir vekst og inspirasjon, uten tvil.Mdee Niyessaya er ergoterapeut og Gabriellasenterets nestleder. Twaha Iddy er leder for Gabriellasenterets mangfoldige håndverks-undervisning. Begge har de i mange år vært dedikerte medarbeidere på 

Gabriellasenteret.


De er årvåkne og ønsket å hente erfaring og utvikle egen kompetanse hvert øyeblikk av besøket. Dagene med de to hadde hele tiden faglig inspirasjon og nye impulser i fokus.Det var ikke vanskelig for YES Kilimanjaro å be om samarbeid her hjemme  To hele uker ble de invitert til å bo og arbeide i mangfoldige Vidaråsen Landsby og med en dag på Signo kompetansesenter for døve og døvblinde i Andebu. Hva fikk de ikke oppleve av inkluderende samspill begge steder – og det fortsatte den siste uken de var her med privat innkvartering på Hamar og et mangfold av kompetansegivende samspill: Grobunn med opplæring av ungdom med spesielle behov på Hedemarken, Emma Sansehus ved Emma Hjorth i Bærum, impulser for Gabriellasenterets bakeri, maleterapi, fortellerkunst, innsyn i hvilke hjelpemidler en funksjonshemmet kan ha tilgang til og en festlig stund på øvelse med Mangoband i Stange den siste kvelden. 


Rapportene fra Gabriellasenteret etter hjemkomst er overveldende. Brenda Shuma hilser til alle og takker for at de to medarbeiderne nå er aktive impuls givere for sine kollegaer.

1 visninger

Comments


bottom of page