Støtt oss

Hvordan støtte YES Kilimanjaro

Konto 1503.34.57054 - Vipps 50005

Vi takker for alle beløp - små som store

  • Hele vårt engasjement er utelukkende basert på frivillig innsats
  • Vi holder administrasjonskostnader på et minimum
  • Prosjektreiser betales privat av den enkelte deltager
  • YES Kilimanjaro er godkjent av Innsamlingskontrollen
             
 Kjøp av YES Kilimanjaro gavekort
Vindusfalset i størrelse 10 x 15
Inntekter fra salg av gavekort går i 2017/2018 til bygging av et bakeri på Gabriellasenteret. Der skal ungdommene lære et håndverk som skal hjelpe dem selv til verdige liv - etter hvert også deres familier ut av fattigdom. På lengre sikt skal bakeriet med et utsalg bidra til bærekraftig drift av Gabriellasenteret.
Gavekortene er på frivillg grunnlag designet av Malin Leikåsen Komperud
 
Støtt oss ved å bestille dine gavekort her:
  • Oppgi antall kort og pris. Minimum kr 150 pr kort.
  • Ditt eget navn og din postadresse
  • Vi sender fortløpende ut via posten
  • Betaling til konto 1503 34 57054 eller Vipps YES Kilimanjaro 50005