Om oss / Årsberetninger

Årsberetninger

Fra årsberetning 2016 trekker vi frem følgende:

GABRIELLASENTERET:

2016 var året da Gabriellasenteret utviklet seg fra å være et lite tiltak til nå å favne vidt med sitt pionerprosjekt for utviklingshemmede barn og unge. Lederne på senteret har utviklet en endringsmodell som vi ser gir effekt i folks holdninger overfor utviklingshemmede og deres familier.

For 2017 legger vi til: Bygging av nytt senter er i full gang på selveiet tomt.

BÆREKRAFTIG LANDSBYUTVIKLING:

I løpet av 2016 har våre prosjekter for landsbyutvikling nådd bærekraft og drives videre lokalt av vår samarbeidspartner KIECOTE - uten økonomisk støtte fra YES Kilimanjaro.

Årsrapporter