Om oss / Årsberetninger

Årsberetninger

YES Kilimanjaro vektlegger det å inkludere funksjonshemmede i all sin virksomhet og driver aktivt holdningsskapende arbeid sammen med menneskene i lokalsamfunnene i Kilimanjaro regionen, Tanzania. Gjennom 2014 har vi styrket vårt samarbeid med Gabriellasenteret og intensivert arbeidet for inkludering av utviklingshemmede i landsbyene.

Årsrapporter