Om oss

Om YES Kilimanjaro

YES Kilimanjaro er basert på frivillighet og interesse for menneskene på Kilimanjaro.

Innsamlede midler blir i sin helhet brukt til beste for dem som trenger det aller mest.

YES Kilimanajro er godkjent av innsamlingskonrollen

Vårt hovedmål er å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen, Tanzania, for å fremme  vekst i lokalsamfunnet, spesielt i forhold til FNs mål om bærekrft og bekjempelse av fattigdom.

Det er sentralt for oss å inkludere funksjonshemmede i all vår virksomhet.