Forside / Geiteprosjektet i god vekst

Geiteprosjektet i god vekst

Stammen av melkegeiter i landsbyen er i sterk vekst. Siste rapport fra geiteavlslaget forteller at tallet er vokst fra 46 i 2012 til 113 i august 2015. Geitebonde Ellen Marie Tangen fra Sollia ( på bildet) har holdt to ukekurs om stell av geiter, melking og foredling av geitemelk

Nye muligheter - ny optimisme

Dermed skal alle av lagets hundre medlemmer ha minst en melkegeit. YES Kilimanjaro finansierte stammen på 46 melkegeiter etter en gave fra "Gi en geit aksjonen" våren 2012. Styret i det lokale geiteavlslaget har stått for fordeling av killinger til lagets medlemmer. Høsten 2012 donerte vi midler til bygging av fire demonstrasjonsfjøs, nord, sør, øst og vest i bygda.

 Med geitebonden  Ellen Marie Tangen fra Sollia som ressursperson har YES Kilimanjaro bidratt til kompetanseheving blant geitebøndene, med . Hun har holdt kurs sammen med geitebøndene på Kilimanjaro både i 2013 og 2014.

Geiteprosjektet er i dag bærekraftig. Geitemelk er blitt et utrolig viktig bidrag til matforsyningen i familiene på småbrukene i landsbyen.