Forside / Seminar om inkluderende undervisning på Marangu Teacher's College, Kilimanjaro

Seminar om inkluderende undervisning på Marangu Teacher's College, Kilimanjaro

Brenda Shuma var invitert for å presenterte Gabriellasenterets arbeid med utviklingshemmede barn og unge.

Marangu Teacher's College. Fra høyre:
Internasjonal koordinator ved Høgskolen Innlandet, Guro Hagen. Tidligere mastergradstudent ved Høgskolen Innlandet og nå ansvarlig for Inclusive Education ved Marangu Teacher's College, Paulina Nkya. Leder ved Gabriellasenteret, Brenda Shuma. Dosent i pedagogikk ved Høgskolen Innlandet, Kari Nes. Professor ved Høgskolen Innlandet Wendy Lathrop Meyer. Daglig leder av Yes Kilimanjaro Ellen Graff Jenssen.

Høgskolen Innlandet, avd Hamar og Marangu Teacher's College i Kilimanjaro regionen har lenge samarbeidet om et utvekslingsprogram for mastergradsstudenter fra Marangu til Hamar. Ansvar for dette har Wendy Lathrop Meyer og Kari Nes hatt. Begge ansatt ved Høskolen Innlandet.

Via YES Kilimanjaro har Wendy og Kari blitt kjent med Brenda Shuma og Gabriellasenteret. Lærerstudentene fra Marangu trenger praksis der det finnes utviklingshemmede elever. Det kan de få på Gabriellasenteret og slik være med på å fremme inkludering av utviklingshemmede i Tanzania. En stor takk til Wendy for å ha åpnet denne døren.